საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაცია
06 აგვ
1 წლის განმავლობაში სავალდებულო ტექ-ინსპექტირებაზე რეგისტრირებული მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მხოლოდ 15.7%-ი გამოცხადდა

ერთი წლის განმავლობაში ტექნიკურ ინსპექტირებაზე ქვეყნის მასშტაბით რეგისტრირებული მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების საერთო რაოდენობის მხოლოდ 15.7%-ი გამოცხადდა. როგორც საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევიდან ირკვევა, 2021 წლის მონაცემებით სამგზავრო-საქალაქო ავტოსატრანსპორტო საშუალებად აქტიური სტატუსით სულ რეგისტრირებულია 54 335 ერთეული. მათ შორის: 23 778 ავტობუსი (M3), ხოლო 30 557 - მიკროავტობუსი (M2).

ასოციაციის ინფორმაციით, ინსპექტირებაზე 2020 წლის 1-ლი ივნისიდან 2021 წლის 1-ელ ივნისამდე მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების საერთო რაოდენობის მხოლოდ 15.7% (სულ 8 521 ერთეული) გამოცხადდა.

უფრო კონკრეტულად კი რეგისტრირებული 23 778 ავტობუსიდან - ინსპექტირებაზე გამოცხადდა მხოლოდ 1 602 ერთეული (6.8%). ხოლო რეგისტრირებული 30 557 მიკროავტობუსიდან ინსპექტირებაზე გამოცხადდა მხოლოდ 6 921 ერთეული (22.7%).

„აღნიშნული სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ კანონის აღსრულების მექანიზმი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ავტომობილების ტექნიკური გამართულობის შენარჩუნებას გზებზე და მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანას.

ავტოსადგურები უხეშად არღვევენ მოქმედ კანონმდებლობას, სადაც დიდი ალბათობით საერთოდ აღარ ექცევა ყურადღება ტექნიკური ინსპექტირების შედეგებს. მდგომარეობას ართულებს უნებართვო თვითორგანიზებული ავტოსადგურების არსებობა, საიდანაც გადიან ე.წ. „ხიშნიკი“ მძღოლები. ეს საკითხი საერთოდ გასულია მოქმედი კანონმდებლობის ჩარჩოებიდან.

დაკვირვება გვაჩვენებს, რომ მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების ძირითადი ნაწილი, რომელიც არ ცხადდება ინსპექტირებაზე კუსტარულად გადაკეთებულია. ხელოვნურად არის გაზრდილი სამგზავრო სავარძლების რაოდენობა და უმეტესად ჩაკეტილია ავარიული გასასვლელი, რითაც საფრთხე ექმნება მგზავრების სიცოცხლეს.

არ არსებობს მძღოლზე პასუხისმგებლობის ჯერ დაკისრებისა და შემდეგ შენარჩუნების გამართული სისტემა. შედეგად, სამგზავრო გადაყვანები ძირითადად ხორციელდება მგზავრის ფიზიკური ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის რისკის ხარჯზე.

საფრთხის შემცველი გარემოებიდან გამომდინარე, მოქალაქეებს მოვუწოდებთ არ იმგზავროთ ტექინსპექტირება გაუვლელი მიკროავტობუსითა თუ ავტობუსით. შექმნილია ვებ-პლატფორმა PTI.GE, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს, მგზავრობის დაწყებამდე აქვს შესაძლებლობა გადაამოწმოს ავტოტრანსპორტის სტატუსი (გავლილი აქვს თუ არა ინსპექტირება) და შეარჩიოს უსაფრთხო ავტომობილი“, აცხადებენ საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციაში.

 

 

 

 

05 აგვ
დავით მესხიშვილს მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი ტრანსპორტში!

საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაცია ულოცავს დავით მესხიშვილს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებას ტრანსპორტში!

მისი სამეცნიერო ნაშრომი  გამოხმაურებაა 21-ე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემაზე, რაც გარემოს დაბინძურებაში გამოიხატება. სამეცნიერო ნაშრომი მეტად აქტუალურია იმის გათვალისწინებით, რომ  ავტომობილების რაოდენობამ მსოფლიოში 1 მილიარდი შეადგინა, ხოლო საქართველოში 1 300 000-სს გადააჭარბა და მათი რაოდენობა კვლავაც სწრაფად მატულობს, რასაც თან სდევს საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა და გარემოს დაბინძურების მასშტაბების ზრდა. ნაშრომში ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია კვლევებზე მოძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ამაღლებასთან მიმართებაში.

საქართველოში პირველადაა ჩატარებული ლიტერატურული მონაცემების ანალიზი და სტატისტიკური კვლევა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობასა და ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის ტოქსიკურობაზე მათი გაუმართაობის გავლენის დასადგენად, რაც განაპირობებს ტექნიკური ინსპექტირების ხარისხისადმი და შესაბამისი ცენტრების ფუნქციონირებისადმი წაყენებული ოპტიმალური მოთხოვნების ჩამოყალიბების შესაძლებლობას. დამუშავებულია ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 3 აპრილის 2014/45/EU დირექტივის დანერგვისა და რეფორმის მიმდინარეობის შედეგების კვლევის საფუძველზე ტექ-ინსპექტირების პროცესის სრულყოფის ღონისძიებები. ნაშრომი მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის, ვისი კომპეტენციაც არის საგზაო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სტანდარტების ამაღლება, აგრეთვე საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება.

სადოქტორო ნაშრომის დაცვა მოხდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

06 ივლ
ტექ-ინსპექტირების რეფორმის მიმდინარე პრობლემები და გამოსავალი
საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციის პრეზიდენტი, ინსპექტირების საერთაშორისო კომიტეტის (CITA) ევროპის ოფისის ექსოერტი - დავით მესხიშვილი რადიო პალიტრას ეთერში გადაცემა მწვანე ზონა
 
თემა - ტექ-ინსპექტირების რეფორმის მიმდინარე პრობლემები და გამოსავალი
 
 
 
01 ივლ
მოძველებული ავტოპარკისა გავლენა ჰაერის ხარისხზე

კონფერენცია „საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის გამონაბოლქვის ევროკავშირში მოქმედი სტანდარტების დანერგვის მხარდაჭერა ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესების მიზნით“. პროექტი გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მხარდაჭერით ხორციელდება.

სიახლეების გამოწერა

დარეგისტრირდით ელ.ფოსტით

დაგეგმილი ღონისძიებები
ყველა ღონისძიების ნახვა
პარტნიორები

GVIBA-ს წევრები
GVIBA
38
ინსპექტირების ცენტრი
937892
ინსპექტირებული ავტომობილის რაოდენობა
25
წლიანი გამოცდილება
470
კვალიფიციური თანამშრომელი