Georgian Vehicle Inspection Bodies Association
EN
25 jun
გზებზე ე. წ. შავი წერტილების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა მოხდება

საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, საავტომობილო გზებზე ე. წ. შავი წერტილების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა მოხდება.

კანონპროექტის მიხედვით, „შავი წერტილი“ გულისხმობს გზის არაუმეტეს 300 მეტრიან მონაკვეთს, სადაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულია -

ადამიანის დაღუპვით დასრულებული სულ ცოტა ოთხი ავტოსაგზაო შემთხვევა და/ან ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებით და/ან დაღუპვით დასრულებული ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელთა რიცხვი ჯამურად შეადგენს არანაკლებ ათს.

კანონპროექტის თანახმად, გზებზე „შავი წერტილების“ იდენტიფიცირებას მოახდენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

შსს ამ ინფორმაციას საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა ან/და მუნიციპალიტეტების ორგანოებს მიაწვდის, რის შემდეგომ აღნიშნული სამთავრობო ორგანოები გზებზე „შავი წერტილების“ აღმოფხვრის და მათზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, შეიმუშავებენ შესაბამისი ღონისძიებების განსახორციელებლად წესებს. ეს შესაძლოა გულისხმობდეს როგორც შესაბამისი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებას, აგრეთვე სხვა მოკლევადიანი ღონისძიებების დაგეგმვას, რაც ხელს შეუწყობს არსებულ მონაკვეთებზე მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

24 jun
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ვირუსი

მსოფლიოში განვითარებული მოვლებიდან გამომდინარე, დღეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, შესაბამისად covid-19 გავრცელების თავიდან ასარიდებლად, საჭიროა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნების საფუძველზე რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება:

> მუნიციპალიტეტებში გაზარდეთ ავტობუსების რაოდენობა მინიმუმ ორჯერ. რაოდენობის გასაზრდელად გამოიყენეთ საქალაქთაშორისო ავტობუსები, აგრეთვე ტურისტულ კომპანიებზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები. ცნობისთვის: საქართველოში რეგისტრირებულია 23 000-ზე მეტი ავტობუსი;

> ამ გზით შემცირდება ლოდინის დრო, აგრეთვე, საზ-ტრანსპორტში შემცირდება მგზავრებს შორის სიმჭიდროვე; მაგალითად, დედაქალაქში ავტობუსების რაოდენობა გაზარდეთ 1 500-მდე, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის ხარჯზე; საზ-ტრანსპორტი მგზავრებით უნდა დაიტვირთოს მხოლოდ 50 %-ით;

> ავტობუსებში, მიკროავტობუსებსა და ტაქსიშიც დაამონტაჟეთ მძღოლის სივრცის მგზავრებისგან გამოსაყოფი დამცავი. უზრუნველყავით მძღოლები ყველა საჭირო დამცავი საშუალებით;

> ჩამოაყალიბეთ დროებითი სამსახური: „მგზავრის დამხმარე პერსონალი“, რომლის მთავარი ფუნქციაა, მგზავრებს ადგილზე მიაწოდოს რეკომენდაციები, გააცნოს საგანგებო წესები და მიუთითოს წესების დაცვისკენ. ჩვენ შემთხვევაში, ასეთი ფუნქცია გადამზადების შემდეგ შეიძლება შეასრულონ „კონტროლიორებმა“;

> დააწესეთ ყოველდღიური კონტროლი მძღოლების ჯანმრთელობაზე;

> განალაგეთ სპეციალური ნიშნულები და დისტანციის მიმთითებელი ნიშნები ყველა სატრანსპორტო საშუალებაში, ავტობუსში, მიკროავტობუსში, ავტოსადგურში, გაჩერებაზე, მეტროს მოსაცდელ სადგურსა თუ მატარებლის ვაგონში;

> მონიშნეთ დასაჯდომი ადგილები, რათა მგზავრებმა დაიცვან მოთხოვნილი მანძილი. შეამოწმეთ ნიშნულები ყოველდღიურად, რომ მისი დაზიანების ან მოძრობის შემთხვევაში დროულად შეცვალოთ ახლით;

> მგზავრები ავტობუსში ჩასხდომა/გადმოსხდომისას სარგებლობენ სხვადასხვა კარით;

> საზ-ტრანსპორტში დაამონტაჟეთ მოწყობილობა (სანიტაიზერი) ხელის დასამუშავებელი სპირტის შემცველი ხსნარის მისაღებად;

> ჩაატარეთ სადეზინფექციო სამუშაოები ყოველდღიურად ავტობუსების გაჩერებებზე, ავტოსადგურებში, მეტროსადგურებში და თავად სატრანსპორტო საშუალებებში. აგრეთვე მეტროსა და მატარებლების ვაგონები დაამუშავეთ შესაბამისი ხსნარით;

 

დავით მესხიშვილის სვეტი.

 

GVIBA-ინსპექტირება საქართველოს მასშტაბით

www.pti.ge

08 jun
Did you know that the company Volvo has the highest mileage in the world?!

Did you know that the company Volvo has the highest mileage in the world?!

The company Volvo, not only has the status of a safe car, but also one of its models, the Volvo P1800, has the highest mileage in the world. This car even entered the Guinness World Records in 2014 due to this fact.

Its owner, Irv Gordon, a New Yorker, bought a 1966 Volvo at the age of 25. Gordon travels 100,000 to 160,000 km worldwide each year, for a total of more than 5,000,000 km.

Gordon drove his car quite intensively, both in and out of the city. Because of his various auto shows, he traveled to the United States, Canada, and sometimes even in Europe.

On the question, how Gordon managed to keep the car for more than 50,000,000 km. in 50 years, he said: "Timely technical inspection, oil and filter replacement, original car parts and washing in expensive car washes - that's the whole secret of how to keep a car In perfect condition"

The example of Gordon shows that with good car care and timely technical inspection, it is possible to get into the Guinness Book of Records.

Prepare the car, pass the timely technical inspection in GVIBA’s centers and take care of your friend!

GVIBA - Technical inspection across Georgia!

Check and book a visit to the website - www.pti.ge

01 jun
International Child Protection Day

GVIBA - Happy International Child Protection Day

June 1 is International Child Protection Day, the day of bright and warm creatures like the first day of summer, entertainment and cultural events for children are organized in different countries, including Georgia.

However, International Child Protection Day is not just for fun, it is a reminder that all children should grow up in a healthy and safe environment where they can get a perfect education and all the necessary kindness

 

29 may
"A pope who miraculously escaped death" - interesting facts

David Meskhishvili's blog

„ Fiat Campagnola“ was produced by Fiat from 1953 to 1974. And from 1974 (including 1987), the company offered its modernized version, which was actively used by the Italian Armed Forces.

.However, this car hit the world spotlight because of a completely different story. Pope John Paul II visited the city of Turin, where the company offered to pope a white Fiat 1107. Fiat was designed with a special configuration for the Pope:

•  The pope’s oval seat, which is assembled with an iron construction, rests on one leg. For comfort, the metal construction is wrapped in leather with a soft fabric

•  In order for the pope to be able to stand on his feet at the same time and greet the people, there is a hand-held iron pipe in front of the chair to balance.

•  The pope was climbing the stairs from the back of the car, where a special "hand railing" -like structure is arranged.

•  On both sides of the pope seat there is a narrow transverse seat for security guards

Despite the company's efforts to soften the design as much as possible, it still has the features and contours characteristic of military vehicles.

The car was registered in the Vatican City on May 12, 1980, and it was called "Papimobile" for 1 year and 1 day.

On May 13, 1981, Pope John Paul II visited Turin. He was taken to St. Peter's Square by car (Fiat 1107). He approached the people, took the girl in his arms, then handed her back to her parents, and soon the sound of gunfire was heard with a "Browning" type (9 caliber) pistol. The pope had two bullets in his abdomen and two, in his left hand and right leg, total 4 bullets.

ABC television correspondent Peter Jennings was present at the scene, saying: "Suddenly a shot was fired from a group of people. According to eyewitnesses, the pope was shocked - he freezed for a second and then fell on his car seat. " Even though the pope was shocked, he kept his face calm and seemed to be smiling. The terrorist was stopped by the nun, she could not hide, she was arrested. The pope was taken from one Fiat to another in an ambulance (Fiat-238). He lost 3 liters of blood on the way, he miraculously escaped death.

The attacker was 23-year-old Mehmet Ali Ağca, a 23-year-old member of the ultra-left "gray wolves" group. According to V.Mitrokhin, the former head of the KGB archives who fled to the UK by the Commission of Inquiry, there were suspicions that the Communists were the initiators of the removal of John Paul II, but the motive for the attack remained unclear. . However, the appearance of traces of the communist system was not at all surprising! The names of John Paul II and US President Ronald Reagan are linked to the collapse of the Soviet communist regime, the fall of the Berlin Wall, the liberation of Eastern European states and Georgia.

Two years after the attack in 1983, the Pope met with a terrorist who tried to kill him. It is really exciting to see the footage of the meeting. As soon as Agca met, he kissed the pope on the hand. No one knows the content of a long conversation, the pope has not revealed it for the rest of his life. John Paul II forgives the crime committed by the resurrection. Forgive the man who shot him dead!

Agca was sentenced to 19 years and 11 months in prison in Italy for attempted murder of the pope, and spent 10 years in a Turkish prison.

John Paul II was a distinguished pope. He has been in the spotlight many times around the world as the most tolerant pope in history.

He apologized for the crusades and crimes committed during the Inquisition, rehabilitated Nicolaus Copernicus and Galileo Galilei, and pleaded guilty to the Catholic Church in the night massacre of Bartholomew. Along the wall of mourning, the pope apologized for the persecution of the Jews and also for the inaction of the Catholic Church during World War II and the Holocaust. History does not remember such repentance! Pope John Paul II paid an official visit to Georgia on November 8, 1999. This was the first visit of the head of the Roman Catholic Church to Georgia.

John Paul II died in 2005 at the age of 85. Terrorist Aghaja was acquitted in 2010 after 29 years in prison and released from prison. The car "Fiat 1107" ("Papimobile"), which has been active for only 1 year and 1 day, is still alive today and adorns the Vatican Museum.

The photos were taken at the Vatican Museum. 2019

 

14 may
"Lifeless Horses" - interesting facts

David Meskhishvili's blog

"Many of us think that the bicycle is used only for walking and running, but today it is also used in many useful things. It’s easy to imagine how tired a postman would be to walk all day and carry letters. In the United States and abroad, most postmen now ride bicycles.

Bicycles were also in military service. Not even five years have passed since the introduction of military bicycles; Because they are easy to fold, soldiers can easily carry them on their backs, and if necessary, they can quickly dismount these lifeless horses and leave quickly. Then they added small cannons to the bike; So a soldier can escape at the same time and kill the enemy. What a disgusting thing to do with a simple machine that, who knows, was originally designed to entertain the lazybones!

There is no doubt that military vehicles will be very popular in the army and people will gradually have more opportunities to kill each other! One such horrible car is in this picture here.”

Newspaper "Kvali" 1900.

05 may
The largest coverage of technical inspection centers for vehicles of categories N2 and N3

For truck drivers!
GVIBA offers technical inspection for N2 and N3 categories of vehicle, the largest coverage in Georgia!
Book online at www.pti.ge and inspect on these following addresses as soon as possible:

 

For more information call us, at 2 048 048

29 apr
Legislative changes regarding vehicle emissions, which came into force on April 1

Changes have been made to the technical regulations for periodic technical inspections of vehicles related to emissions, which came into force on April 1, 2020.

According to the amendment, only those vehicles that will pass the first registration in Georgia from April 1, 2020 will be obliged to have a catalyst.

It will be mandatory for them to follow the following settings

  • The coefficient of lambda (air / fuel) should not exceed the value specified by the vehicle manufacturer.
  • In case of lack of information - 1 ± 0.03

At the same time, according to the amendment, the following stages of protection of the parameters were determined in relation to the vehicles registered before April 1, 2020:

  • From April 1, 2020 to December 31, 2020: 0.7% for high turnover and idling;
  • From January 1, 2021 to December 31, 2021: 0.6% for high turnover and idling;
  • After January 1, 2022: 0.5% and 0.3% for the high turnover.
Subscribe

Signup with email

Scheduled events
View all