საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაცია
ასოციაციის ტექნიკური კომიტეტის თავმჯდომარე ელიზბარ დარჩიაშვილი გახდა

საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციის ტექნიკური კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ელიზბარ დარჩიაშვილი

ტექნიკური კომიტეტი უზრუნველყოფს:

• ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ მიღებული რეგულაციების ანალიზს და მათ იმპლემენტაციას

• ინსპექტირების სფეროში პრობლემების ანალიზს 

• კანონმდებლობაში შესაძლო ხარვეზების გამოვლენასა და მათ გამოსასწორებლად რეკომენდაციების შემუშავებას 

• სფეროს განვითარების  მიზნით პროექტების მომზადებას და განხორციელებას

• სპეციალისტთა მოსამზადებელი სასწავლო გეგმების შემუშავებას და მისი იმპლემენტაციის პროცესის ხელშეწყობას.


სიახლეების გამოწერა

დარეგისტრირდით ელ.ფოსტით

დაგეგმილი ღონისძიებები
ყველა ღონისძიების ნახვა