1 შპს „აუტოტესტი გეორგია“-ს ინსპექტირების ორგანო  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
2 შპს „დაჯი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
3 შპს „ცეზარიონი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
4 შპს „ჭაპანი 120-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
5 შპს „დიაგნოსტიკა აჭარა“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
6 შპს „ავტოტესტი ბათუმი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
7 შპს „რამინა“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
8 შპს „ტრანს ჯგუფი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
9 შპს „ავტოტესტცენტრი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
10 შპს „თეკლათი ტესტი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
11 შპს „როლსი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
12 შპს „ჯეა“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
13 შპს „გიომ 1“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
14 შპს „ბაკო 2009“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
15 შპს „ტრანსჯორჯია“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
16 შპს „ტრანსმოტორსერვისი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
17 შპს „ტრანსიმერი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
18 შპს „მესხეთი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
19 შპს „გიომოტორსი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
20 შპს „საჭე“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
21 შპს „ტრანსსერვისი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
22 სს „გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
23 შპს „დათუნია“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
24 შპს „ავტო ტესტირება“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
25 შპს „დარე“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია
26 შპს „ტესტერი“-ს ინსპექტირების ორგანო;  ცენტრის მონაცემები  დოკუმენტაცია