ასოციაციის თავმჯდომარე
ვაჟა იორდანიშვილი
viordanishvili@gviba.ge
599102302
ასოციაციის ხარისხის მენეჯერი
გიორგი შიოლაშვილი
gshiolashvili@gviba.ge
599941072
ასოციაციის ტექნიკური მენეჯერი
კობა პატიაშვილი
kpatiashvili@gviba.ge
595797989
ასოციაციის IT სპეციალისტი
ამირან ძაძამია
adzadzamia@gviba.ge
577793111
ასოციაციის ფინანსური მენეჯერი
ილია ხაზალია
ikhazalia@gviba.ge
599183155