1 შპს "აუტოტესტი გეორგია"
2 შპს "დაჯი"
3 შპს "ცეზარიონი"
4 შპს "ჭაპანი 120"
5 შპს "დიაგნოსტიკა აჭარა"
6 შპს "ავტოტესტი ბათუმი"
7 შპს "რამინა"
8 შპს "ტრანს ჯგუფი"
9 შპს "ავტოტესტცენტრი"
10 შპს "თეკლათი ტესტი"
11 შპს "როლსი"
12 შპს "ჯეა"
13 შპს "გიომ 1"
14 შპს "ბაკო 2009"
15 შპს "ტრანსჯორჯია"
16 შპს "ტრანსმოტორსერვისი"
17 შპს "ტრანსიმერი"
18 შპს "მესხეთი"
19 შპს "გიომოტორსი"
20 შპს "საჭე"
21 სს "ტრანსსერვისი"
22 სს "გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო"
23 შპს "დათუნია"
24 შპს "ავტოტესტირება"
25 შპს "დარე"
26 შპს "ტესტერი"