თბილისი, ბოხუას ქუჩა N4 / (995) 599477979; 599102302 / INFO@GWIBA.GE

ტრეინინგი თემაზე „სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 „შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ინსპექტირების სხვადასხვა ტიპის ორგანოების საქმიანობისთვის“.

საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის მიერ 2017 წლის 05-06 მაისს ჩატარდა ტრეინინგები მისი წევრი ორგანიზაციების პერსონალისათვის.

ვრცლად